Ce diferență este între un creștin si un păgân?

Intr-o manieră naivă, a încercat să exprime acest adevăr un călugar egiptean necunoscut din secolul al IV-lea. El compară păstorul cu oile. Păstorul posedă ceea ce au animalele sale: viața animală. Le depașește, însă, cu un grad de viața rațională. Dacă se lasă botezat primește un al treilea grad al vieții: Duhul Sfânt. Prin urmare un creștin diferă de un păgân pentru că are un grad in plus al vieții, Duhul Sfânt care este sufletul sufletului său.

Speculații din Izvoarele luminii.