Aforisme – Isus

 • Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu
 • Am adunat în acestă pagină câteva aforisme ale Domnului Isus, cuvinte care pot fi încurajatoare pentru noi, prietenii lui. Nu am mai acordat timp să adaug la fiecare  evanghelistul și versetele de unde le-am luat, consider că cei care se mândresc că sunt creștini ar trebui să fie familiari cu acești termeni.

  • Fericiţi cei săraci în duh,

  pentru că a lor este împărăţia cerurilor.

  • Fericiţi cei care plâng,

  pentru că ei vor fi consolaţi.

  • Fericiţi cei blânzi,

  pentru că ei vor moşteni pământul.

  • Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate

  pentru că ei vor fi săturaţi.

  • Fericiţi cei milostivi,

  pentru că ei vor afla milostivire.

  • Fericiţi cei cu inima curată,

  pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

  • Fericiţi făcătorii de pace,

  pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu.

  • Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,

  pentru că a lor este împărăţia cerurilor.

  • Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri; căci tot aşa.

  • Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.

  • Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău, şi apoi vino să-ţi oferi darul.

  • S-a spus: Cine îşi lasă femeia să-i dea act de despărţire. Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia, în afară de caz de desfrânare, o face să comită adulter şi oricine se însoară cu una lăsată comite adulter.

  • Cuvântul vostru să fie „Da” „Da!”, „Nu” „Nu!”.

  • Dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt.

  • Iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, ca să fiţi fiii Tatălui vostru cel din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi..

  • Când dai de pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, aşa cum fac ipocriţii în sinagogi şi pe străzi ca să fie lăudaţi de oameni. Adevăr vă spun: şi‑au primit răsplata. Tu, însă, când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta pentru ca pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

  • Iar când vă rugaţi, nu faceţi ca ipocriţii pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile pieţelor ca să fie văzuţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este acolo, în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

  • Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor. Aşadar să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie, înainte ca să-i cereţi.

  • Voi aşa să vă rugaţi:

  Tatăl nostru, care eşti în ceruri,

  sfinţească-se numele tău.

  Vie împărăţia ta.

  Facă-se voia ta,

  precum în cer, aşa şi pe pământ.

  Pâinea noastră cea de toate zilele

  dă-ne-o nouă astăzi

  şi ne iartă nouă greşelile noastre,

  precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.

  Şi nu ne duce pe noi în ispită,

  ci ne mântuieşte de Cel Rău.

  • Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta, însă dacă nu-i veţi ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre.

  • Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi rugina le distrug şi unde hoţii le sapă şi le fură. Adunaţi-vă comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le distrug şi unde hoţii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră.

  • Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei.

  • De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră: ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici pentru trupul vostru: cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

  • Priviţi păsările cerului: nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar, iar Tatăl vostru ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi mult mai de preţ decât ele? Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuşi de puţin la durata vieţii sale?

  • Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga. Deci nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi. Ajunge zilei răutatea ei.

  • Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi, deoarece cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă.

  • De ce, aşadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău? Sau cum vei spune fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău” şi iată că bârna este în ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea bine să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

  • Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. Căci oricine cere, primeşte; cine caută, găseşte; iar celui care bate, i se va deschide.

  • Intraţi pe poarta strâmtă, pentru că largă este poarta şi lată calea ce duce spre pieire şi mulţi sunt cei care merg pe ea. Dar cât de strâmtă este poarta şi cât de îngustă calea care duce la viaţă! Şi puţini sunt cei care o găsesc.

  • Feriţi-vă de profeţii falşi care vin la voi în haine de oi, dar înăuntru sunt lupi răpitori. Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Tot pomul bun face fructe bune, iar pomul rău face fructe rele. Un pom bun nu poate să facă fructe rele, nici un pom rău să facă fructe bune. Orice pom care nu face fructe bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşadar, îi veţi recunoaşte după roadele lor.

  • Nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care împlineşte voinţa Tatălui meu, care este în ceruri.

  • Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. Aşadar mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: Îndurare vreau şi nu jertfă, căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.

  • Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul şi sufletul.

  • Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Cine ţine la viaţă, o va pierde, iar cine îşi pierde viaţa pentru mine, o va regăsi.

  • Cine va da de băut, fie şi numai un pahar cu apă rece, unuia dintre aceştia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata.

  • Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi alinare pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este uşoară.

  • Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.

  • Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei? Oricine face voinţa Tatălui meu din ceruri acela îmi este şi frate şi soră şi mamă”.

  • Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui şi‑n casa lui.

  • Nu ceea ce intră în gură îl face pe om impur, dar ceea ce iese din gură, aceea îl face pe om impur.

  • Dacă un orb călăuzeşte un alt orb, amândoi cad în groapă.

  • Căci adevăr vă spun, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune muntelui acestuia: «Mută‑te de aici acolo» şi el s‑ar muta. Şi nimic nu v‑ar fi imposibil.

  • Adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Aşadar, cine se va umili asemenea unui copil, acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. Şi oricine va primi un copil în numele meu, pe mine mă primeşte.

  • Dar oricine ar scandaliza pe unul dintre aceştia mai mici, care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră de moară trasă de măgar şi să fie aruncat în adâncul mării.

  • Dacă mâna sau piciorul tău te duce la păcat, taie‑l şi aruncă‑l de la tine. Căci este mai bine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, având amândouă mâinile şi amândouă picioarele, să fii aruncat în focul veşnic. Iar dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate‑l şi aruncă‑l de la tine căci este mai bine pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în focul Gheenei. 

  • Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, mergi şi mustră‑l numai între patru ochi. Dacă te ascultă, l‑ai câştigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declaraţia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să‑i asculte nici pe ei, spune‑l Bisericii. Iar dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş.

  • Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo în mijlocul lor.

  • „Doamne, de câte ori să‑l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte ori?” Isus i‑a spus: „Nu‑ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte.

  • Nu toţi înţeleg cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le-a fost dat: Există eunuci care s-au născut astfel din sânul mamei, există eunuci care au fost făcuţi astfel de oameni şi există eunuci care s-au făcut ei înşişi astfel pentru împărăţia cerurilor. Cine poate înţelege, să înţeleagă!

  • Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la mine, căci împărăţia cerurilor este a acelora care sunt ca ei.

  • Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor. Din nou vă spun: mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului, decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu.

  • Oricine va fi părăsit case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soţie, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii [vor fi] primii.

  • Ştiţi că cei care conduc popoarele le domină şi cei mari îşi fac simţită puterea asupra lor. Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie slujitorul vostru şi cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru.

  • Daţi-i aşadar cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu.

  • Nu au nevoie de medic cei sănătoşi, ci bolnavii. Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.

  • Celui care are i se va mai da, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce are.

  • Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. Căci cine vrea să-şi salveze viaţa, o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva. Aşadar ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar se pierde sau se ruinează pe sine? Căci dacă cineva se ruşinează de mine şi de cuvintele mele, şi Fiul Omului se va ruşina de el.

  • Nimeni care pune mâna pe plug şi priveşte înapoi, nu este vrednic de împărăţia lui Dumnezeu.

  • Cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredinţat mult, i se va cere şi mai mult.

  • Se va ridica un popor împotriva altui popor şi un imperiu împotriva altui imperiu. Vor fi cutremure mari şi în diferite locuri foamete şi epidemii; vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer.

  • Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi; veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. Dar nici un fir de păr din capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele.

  • Regii popoarelor domină peste ele, iar cei care-şi exercită autoritatea asupra lor, sunt numiţi binefăcători. Însă voi nu faceţi aşa, dar cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr, iar cel care conduce ca cel care slujeşte.

  • Adevăr, adevăr îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu. Adevăr, adevăr îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, iar ce este născut din Duh, duh este.

  • Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu.

  • Oricine face [fapte] rele urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. Însă oricine face adevărul, vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu.

  • Să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.

  • Cine crede, are viaţa veşnică. Eu sunt pâinea vieţii. Aceasta este pâinea care se coboară din cer: ca dacă mănâncă cineva din ea, să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii.

  • Dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el.

  • Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea. „Femeie, unde sunt ei? Nu te-a condamnat nimeni?” Ea i-a zis: „Nimeni, Doamne”. Isus i-a spus: „Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuieşti!”

  • Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează, nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

  • Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi cu adevărat discipolii mei şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera.

  • Oricine comite păcatul este sclavul păcatului.

  • Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără de mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădiţa, şi se usucă. Se adună, se aruncă în foc şi arde. Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, orice voiţi, cereţi şi vi se va face.

  • Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.

  • Femeia, când naşte, este tristă pentru că i-a venit ceasul, dar, după ce a născut copilul, nu-şi mai aminteşte de chin, de bucurie că a venit un om pe lume. Iată, acum şi voi sunteţi trişti, dar vă voi vedea din nou şi inima voastră se va bucura, iar bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.

  • Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut.

  • Când erai mai tânăr, te încingeai singur şi te duceai unde voiai. Însă când vei îmbătrâni îţi vei întinde mâinile şi te va încinge un altul şi te va duce unde nu vrei.

  • Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. Dar sunt unii dintre voi care nu cred!

  • Dacă cineva aude cuvintele mele şi nu le păzeşte, eu nu‑l judec, pentru că nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Cine mă respinge şi nu primeşte cuvintele mele, îşi are judecătorul: cuvântul pe care l‑am spus, acela îl va judeca în ziua de pe urmă, pentru că nu am vorbit de la mine însumi, ci acela care m‑a trimis, Tatăl, mi‑a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun. Şi ştiu că porunca lui este viaţă veşnică. Aşadar, ceea ce spun eu, aşa spun cum mi le‑a spus Tatăl.

  5 gânduri despre &8222;Aforisme – Isus&8221;

  Lasă un răspuns

  Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

  Logo WordPress.com

  Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

  Fotografie Google

  Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

  Poză Twitter

  Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

  Fotografie Facebook

  Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

  Conectare la %s