Imn de Înviere

Mai frumos ca niciodată azi lucește aurora
Și vestește-n lumea toată bucurie tuturora.
Pe pământ întreaga fire e în cânt și voie bună
Și cântări de preamărire sus în cer voios răsună.
Doar în iad e mare jale, se-aud plânsete, se geme,
Guri de duhuri infernale scot torente de blesteme.
Din mormântul său cel tainic se ridică mândrul Rege,
Izbutind al vieții crainic lanțul morții să-l dezlege.
Razei gloriei eterne, celui care nu mai moare,
Umilit i se prosterne tot infernul la picioare.
Omului, precum e marea, agitat de spaima morții,
Se vestește liberarea, i se schimbă-n bine sorții.
Este sigilat mormântul; sub povara pietrei grele
Stă ucisul, el, înfrântul, și-i păzit de santinele.
Doarme somn adânc sub glie; dispărut cu totul pare,
Dar Cristos din morți învie. Nu e moartea cea mai tare.
Cântă, omenire, cântă! Glas de bucurie scoate!
E minunea cea mai sfântă și mai mare dintre toate.
În candidele-i veșminte dă un înger mare veste:
„Ce cătați printre morminte? Printre morți el nu mai este”.
Din păcate ne învie și pe noi acum, Cristoase,
Dă-ne marea bucurie a-nvierii glorioase.
Fă ca-n inimi să răsară farmecul vieții tale
Și-a iubirii primăvară cu speranțele pascale.
Ție, victimă preablândă, răstignită pe o cruce,
Pentru marea ta izbândă, lumea slavă îți aduce.
Îl slăvește totodată cu smerenie adâncă
Și pe cel ce-ți este Tată și-l mai preamărește încă,
Și pe Duhul Sfânt cel care dintru moarte ne renaște
Și ne duce cu-ndurare spre nepieritorul Paște. Amin.

inviere